BVS SCHOOLADVIES
 
KENNIS DELEN, MENSEN VERBINDEN
 
Wij werken aan een duurzame ontwikkeling van vrijeschoolonderwijs. Onze
adviseurs werken vanuit het antroposofisch mensbeeld aan onderwijsvernieuwing. Wij verbinden actuele wetenschappelijke inzichten aan de uitgangspunten van vrijeschoolonderwijs. Omdat wij werkzaam zijn in meer dan 100 scholen zien wij mooie praktijkvoorbeelden van kwalitatief hoogstaand vrijeschoolonderwijs die we graag ter beschikking stellen voor anderen. Want BVS-schooladvies staat voor
Kennis delen, mensen verbinden!